Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Virágvasárnap, 2016

2016.03.26

bazsonyi_arany-viragvasarnap.jpgTalán a legméltóbb, ha Pilinszky János szavaival ismerjük meg az ünnepet: 
„Jézus jeruzsálemi bevonulásáról János evangélistánál olvashatjuk a legjelentősebb beszámolót. Szereplői: a lelkes tanítványok serege, az út porába hulló pálmaágak, s az isteni teher alatt szelíden lépkedő „szamaracska”. S még valami: a kövek. Jézus még őket is bevonja az ujjongásba: ha nem a nép, hát ők, a „kövek kiáltanának!”.


Ki ünnepel itt? Mintha a teremtett világ egy-egy képviselője, a kő, a pálma s a szamaracska az egész nagy egyetemet képviselné a bevonulásban. S itt érdemes megemlítenünk, hogy növények és állatok milyen szokatlan hangsúllyal szerepelnek mindig az Evangéliumban, főképp a példabeszédekben. De nem a hasonlat, és nem is holmi megszemélyesítés emeli különleges megvilágításba őket, hanem nyilván a Teremtő és teremtmény közötti viszony csodálatos komolysága.


Amikor Jézus „dicsőségesen” bevonul Jeruzsálembe, erre a futó ünneplésre futotta a világ erejéből. Azután még az emlékét is elsodorja a pillanat, és belepi az út pora.
Az igazi, a tulajdonképpeni „megdicsőülés” még hátravan. Erről az Evangéliumnak talán legcsodálatosabban paradox mondatai következnek, közvetlenül a jeruzsálemi bevonulás után.


„Eljött az óra, hogy az Emberfia megdicsőíttessék. Bizony, bizony mondom nektek, ha csak a gabonaszem a földbe nem esik és meg nem hal, maga marad…” „Most az én lelkem megrendült. És mit mondjak? Atyám, szabadíts meg engem ezen órától! De hisz azért jöttem ez órára, Atyám, dicsőítsd meg nevedet!”
(Pilinszky János: Virágvasárnap, részlet)

 

A 2016. évi virágvasárnapi szentmisén P. Vitális Gábor atya Lukács evangéliumában a tekintetekre hívta fel a hívők figyelmét. Arra, hogy az evangélista mekkora figyelmet szentelt ennek, a Péter tekintetének, a tömeg figyelmének. Végül a galileai nők tekintetét említette:”Jézus ismerősei pedig, köztük asszonyok is, akik Galileából kísérték, távolabb állva látták” a kereszthalálát, majd „a Galileából érkezett asszonyok is elmentek és megnézték a sírt, hogyan helyezték el benne a holttestet”, végül ugyanezek a nők tekintete látta, illetve nem látta Jézus testét a feltámadás után.

 

A mappában található képek előnézete Virágvasárnap_2016