Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Kirándulás Kassára

2019.04.11

kassa_2019_b.jpg

 

A kassai székesegyház a magyarországi gótikus építészet (XIV-XV. század) egyetlen fennmaradt emléke. A legértékesebb az 1470-es években készült főoltár, amely egy 11 méter magas szárnyasoltár. Középen Szűz Mária szobra áll karján a kis Jézussal, két oldalán a két Szent Erzsébet, a bibliai és az Árpád-házi. A hajtogatható oltárszárnyakon összesen negyvennyolc XIV. századi festett táblakép található.

A kőből csipkézett 16 méter magas szentségtartót a világ legszebb ilyen jellegű alkotásának tartják. Tíz esztendőn keresztül (1467-1477) faragta István mester. Az ún. királyi oratóriumból hallgatta annakidején Mátyás király és kísérete a szentmisét.

1906-ban a dóm altemplomában helyezték örök nyugalomra a Rodostóból hazaszállított II. Rákóczi Ferenc fejedelmet, és az ő koporsójában vannak édesanyja Zrínyi Ilona és fia, József hamvai is. A másik három koporsóban a fejedelem szintén Rodostóban meghalt társai nyugszanak, gróf Esterházy Antal, Sibrik Miklós és Bercsényi Miklós. Nemzeti zarándok- helyünkön a koporsókat elborítják a koszorúk, és a nemzetiszínű szalagok. Mi egy szép Mária-énekkel tisztelegtünk előttük.

 Miután elfogyasztottuk az előre megrendelt finom ebédünket, már várt bennünket egy idegenvezető, akivel a kassai Fő téren - igaz kicsit szemerkélő esőben- tettünk sétát.

Megtudtuk, hogy a mai Állami Színházban volt 1833-ban a Bánk bán ősbemutatója. A színház mögött áll az 1723-ból származó Szűz Mária pestisoszlop, amely a nagy pestisjárványból való megmenekülésnek állít emléket.

A színháztól nem messze áll a kettős tornyú premontrei templom, amelyet a jezsuiták építettek arra a helyre, ahol 1619-ben három kassai vértanút végeztek ki a katolikus hit iránti gyűlöletből - kettő közülük jezsuita volt.

A jezsuita templom melletti utca túloldalán álló ház a város legöregebb lakóháza. Ebben a XV. századi épületben tartotta Bethlen Gábor fejedelem az esküvőjét 1626-ban Brandenburgi Katalinnal.

Megtudtuk melyik épületben szállt meg I. Sándor cár hazafelé menet a napóleoni háborúkat lezáró bécsi kongresszusról, és mi volt a probléma, amikor 1849-ben a százezer fős orosz lovassereg végig vonult a kassai főutcán.

kassa_2019_b1.jpgEzután egy újabb magyar zarándokhelyre az ún. Rodostói házhoz mentünk. II. Rákóczi Ferenc hamvainak hazaszállításával egy időben hozták haza 24 ládában a rodostói ház ebédlőjének berendezését. Az emlékház, - amely a rodostói ebédlőház mása - építésének munkái csak 1991-ben fejeződtek be. Egy múzeumi munkatárs ismertette Rákóczi életét, majd megnéztük a több szinten lévő kiállítást. A kiállítás a Törökországból ideszállított festett falburkolatokból, az eredeti ebédlő berendezési tárgyaiból, ereklyékből és a Rákóczi család arcképcsarnokából áll.

Hazafelé jövet megálltunk Makrancon, és megcsodáltuk a templomuk kincseit.

A makranci templomot 1907-ben szentelték fel Szent István tiszteletére. Oltárában a magyar szent család: Szent István király, Boldog Gizella, és Szent Imre ereklyéit láthattuk.

A makranci hívek minden évben augusztus 20-án körmenetet tartanak. A szent ereklyék hordozható állványa egy óriás méretű Szent Jobb, amelyet egy pár évvel ezelőtt találtak meg, egy padláson elrejtve.

Régi fénykép igazolta, hogy Kassán a Szent Mihály kápolna mellett állt egykor az országzászló tetején ezzel a Szent Jobb szoborral. A II. világháború után az országzászlót eltávolították, valószínűleg ekkor került ismeretlen körülmények között, - talán a Mindenható gondoskodásával - Makrancra a szobor.

Búcsúzóul meghatottan olvastuk a templom bejáratánál elhelyezett táblán boldog II. János Pál szavait: „A ti történelmetek egy nagy szent királlyal, egy szent családdal kezdődött”.

Köszönetet mondunk a Karitász vezetőinek a zarándokút megszervezéséért. Nagyszerű érzés volt, hogy tartozunk egy élő plébániai közösséghez, amely erősíti tagjait, hogy együtt tudtunk imádkozni, lelki élményeket átélni és megosztani.

                                                                                   Szentmiklóssyné Viktória

 

 

A mappában található képek előnézete Kassai kirándulás 2019