Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Csilingelő 4. szám

2015.05.04

csilingelo_4.jpg

csil_4_kep1.jpg

Urunk Mennybemenetele

 

A húsvét utáni 40. napon ünnepli az Egyház, az V. század óta, Urunk mennybemenetelének napját. Ez csütörtökre esik. Áldozócsütörtök liturgikus ünnepét több országban, így Magyarországon is a következő vasárnapon tartják.

 

 

 

Húsvét 7. vasárnapjával, illetve a rá következő héttel befejeződik a húsvéti ünnepkör, amely pünkösdig tart. E hetekben az Egyház Jézus Krisztus kereszthalálára, feltámadására és végül dicsőséges mennybemenetelére emlékezik. Jézus valójában húsvétkor már testében is megdicsőülve átment az Atyához, de negyven napon át megjelent az apostoloknak, hogy megerősítse őket hitükben; megmagyarázza nekik az ószövetségi Írásokat, a róla szóló jövendöléseket. Jézus feltámadásával átment az új, isteni létrendbe, nem tért vissza ebbe az életbe: a jelenések az Úr csodatételei, leereszkedései (pl. amikor az apostolokkal eszik, vagy a hitetlen Tamásnak megmutatja oldalsebét).

Lukács evangéliuma végén röviden leírja Jézus mennybemenetelét: Jézus itt búcsúbeszédében mondja:  „Meg volt tehát írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell és harmadnapon halottaiból föl kell támadnia. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni, Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én pedig elküldöm rátok Atyám megígért ajándékát.” A Szentlélek majd megnyitja elméjüket, hogy megértsék az Írásokat. Csakugyan, pünkösdkor minden világos lesz az apostolok számára, ahogy Péter beszédeiből láthatjuk.

Lukács evangélista az Apostolok Cselekedetei elején, ahol folytatja Jézus üdvözítő művének hatástörténetét, hosszabban, szemléletesebben írta le az Olajfák hegyi mennybemenetelt. Jézus előbb küldetést ad az apostoloknak, hogy az elküldendő Szentlélek erejében hirdessék az egész világon az örömhírt. „E szavak után szemük láttára fölemelkedett és felhő takarta el szemük elől. Miközben merően nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehérruhás férfi termett mellettük: Galileai férfiak, szólították meg őket, mit álltok itt égre emelt szemekkel? Ez a Jézus, aki közületek fölment a menybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára mennybeszállt.”

E szemléletes leírás értelmét kell megragadnunk: Jézus megdicsőülése, átmenete az Atyához a másik létrendbe már feltámadásával megtörtént. Most végleg eltűnik az apostolok szeme elől. Valójában nem úgy emelkedik fel az égbe, mint ahogy a helikopter felszáll. Ma már tudjuk, hogy a felhők felett nyílik a világűr, amelyet az űrhajósok bejárnak. Isten nem ott fenn „lakik”, a felhők feletti „égben”, ott a világűrben az űrhajósok nem találkozhattak vele. Hamis a Gagarinnak tulajdonított ateista mondás: „Nincs Isten, az űrben nem találkoztam vele.” Az ég nem fenn van, hanem ott, ahol Isten jelen van láthatatlanul. Közelebb van hozzám, mint én önmagamhoz (ahogy Szent Ágoston mondja). Az ég, a menny szellemvilág Istennél, akit körülvesznek a megdicsőültek.

A vasárnapi olvasmány az Efezusi levél elejéről (1, 17-23) a legjobb kommentárja a „mennybemenetel” misztériumának, ahogy ezt egy francia domonkos szentírástudós, Pierre Benoit magyarázta: A feltámadás után a negyvenedik napra tett és az Olajfák hegyére lokalizált mennybemenetel érzékletesen írja le Jézus megdicsőülését: „A halálon győzedelmeskedő Krisztus új életformát kezdett Isten mellett. Ő elsőnek lépett be a feltámadott életbe, hogy helyet készítsen választottainak: egyszer majd eljön újra, hogy megdicsőült híveit bevezesse magával az örök életbe. Az első keresztények hite számára tehát nem az ősi kozmológia a lényeges, nem a mennybeszállás érzékletes leírása, hanem annak az igazságnak állítása, hogy a feltámadt Krisztust az Atya felmagasztalta, és Úrrá tette minden teremtmény, az egész kozmosz felett.”

A mennybemenetellel a megdicsőült Jézus az Atya „jobbján ül”, vagyis vele együtt a mindenségen uralkodik. Végleg megvonta látható jelenlétét övéitől, de Szentlelkével jelen van a benne hívők közösségében, az Egyházban, amely az ő titokzatos Teste. A világ végéig folytatja megváltó és megszentelő művét az igehirdetés és a szentségek kiszolgáltatása révén.

(forrás: www.magyarkurir.hu)

 

Nyári Oratóriumi Tábor 2015

 

Idén is megtartjuk a Nyári Oratóriumi Tábort az első osztályt már befejező általános iskolás csil_4_kep2.jpggyerekek számára. (A 15 év feletti diákokat segíteni várjuk.) Helyszín: Római Katolikus Plébánia Kazincbarcika, Dózsa György utca 35.

Jelentkezés: 2015. június 15-ig illetve, amíg van szabad hely. Első körben a templomba járó hittanos gyerekek jelentkezhetnek a templomokban, ill. a plébánián kitett jelentkezési lapokon. A többieknek a jelentkezés internetes formában fog zajlani. Ide a plébánia honlapjáról (www.plebania-barcika.hu) lehet majd eljutni.

 

A napközis tábor 2 turnusból áll:

1. HÉT /június 22-26./

2. HÉT /június 29-július 3./

 

A tábor költségét a szolidaritás jegyében idén a következőképpen állapítottuk meg: a részvételi díj személyes belátásra bízva 5.000–8.000 Ft/fő/hét. A magasabb összeg megfizetésével támogatják a szerényebb körülmények között élők táborozását! Ez magában foglalja az előkészületek, a kellékek, az étkezés, az esetleges utazások és a belépők árát. Testvérek esetén kedvezmény!csil_4_kep3.jpg Két testvér esetén: 4500–8000/fő/hét, három vagy több testvér esetén 4000–8000/fő/hét. Anyagi nehézségek esetén forduljanak felénk bizalommal.

A turnusok maximális befogadóképessége 120 fő, ennek betelése után semmilyen formában sem tudunk több jelentkezést elfogadni, ugyanis az internetes jelentkezés automatikusan lezárul.

A tábor minden reggel 8 órakor kezdődik, és délután 5 óra körül ér véget. Kérjük, tiszteljék meg a programot azzal, hogy megvárják velünk a napi záróimát a másnapi információkkal kiegészítve, és nem viszik el idő előtt a gyerekeket.

A tábor keresztény ajánlat: az ima percei és a szentmise is szerves része a foglalkozásnak.

A tábor, nevelő foglalkozás: a szervezőknek a családok együttműködésére is szükség van ahhoz, hogy jól sikerülhessen.

A tábor önkéntesek szervezésében jön létre, akik felismervén az ifjúság nevelésének fontosságát, szabadidejüket és képességeiket ellenszolgáltatás nélkül bocsátják rendelkezésre. Rajtuk kívül is minden felnőtt és fiatal segítségét szívesen fogadjuk.

A hét programja nagyrészt a plébánia területén belül zajlik.

Az animátorok és nevelők felelőssége nem terjed ki a plébánia területén, illetve az azon kívül esedékes programok helyszínein túlra. Ha bármely oknál fogva csil_4_kep4.jpga gyermeknek a program vége előtt el kell mennie, illetve bármi egyéb különleges igénye van (gyógyszer-ételérzékenység, allergia stb…), kérjük ezt - a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében - előre jelezni.

Egyéb felmerülő kérdésekben keressenek minket bizalommal személyesen, vagy az rkkazincbarcika@freemail.hu email címen, illetve a 48/512-396, vagy a 20/4348-579-es telefonszámon.

 

Jó készülődést kívánunk!

 

 

Családos tábor 2015

Idén hagyományteremtő szándékkal családos nyári tábort szervezünk

A Kazincbarcikai Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia

és a Hittanulók Avilai Szent Teréz Alapítványa szervezésében Tokajban, 2015. július 24 – 26. között.

Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a táborba Plébániánk közösségének tagjait, de mivel a táborban maximum 90-en férünk el, főleg a családokat kisebb és nagyobb gyermekekkel, valamint

·         mindazokat, akik nyitottak a többiekre,

·         akik szívesen találkoznak, s nyaralnak együtt e nagy közösség tagjaival,

·         akik szívesen alakítanak, s mélyítenek személyes kapcsolatokat a plébánián és nem utolsó sorban

·         mindazokat, akik az évközi futó találkozásokon, udvarias párbeszédeken túli részletekre is kíváncsiak a másikból.

A tábor költsége 3-4 fős család esetén 15,000 Ft/hétvége, 5 fős család esetén 18,000 Ft/hétvége, 6 fős család esetén 20,000 Ft/hétvége. A programok között szerepel: kirándulás, vízitúra kenuval, lovaskocsizás a kisebbeknek, játszótér a legkisebbeknek, borkóstolás a felnőtteknek, beszélgetések, előadás, szentmise, lelki programok stb.

Összefoglalva, kicsik és nagyok egyaránt változatos és izgalmas, igazi közösségépítő hétvégén vehetnek részt, amennyiben kitöltik a Csilingelőhöz mellékelt jelentkezési lapot és visszajuttatják legkésőbb 2015. május 31-ig a plébániára. Kérjük a családokat, hogy a jelentkezési lapok leadásával egy időben, szíveskedjenek 5000.- Ft foglalót befizetni.

További információk Vitális Gábor atyánál (20/4348579), vagy Szabó Zsolt (20/4966391) világi elnöknél.

Teremtsünk hagyományt, írjunk történelmet, építsünk közösséget, EGYÜTT!

Búcsú Péliföldszentkereszten

A hagyományos májusi nagybúcsú május 9-10. között lesz Péliföldszentkereszten. Idén, Bosco Szent János születésének bicentenáriumi évében a szaléziak ezt az ünnepet a Szalézi Család hangsúlyos jelenlétével szeretnék gazdagítani, ezért újdonságként a kegytemplom körül „Szalézi utcát” terveznek, ahol bemutatkoznak majd a Szalézi Család intézményei. Jelen lesz a Don Bosco Kiadó is, a szalézi kiadványok és emléktárgyak gazdag kínálatával.

2015. május 09., szombat:

14.30 – Májusi litánia a lourdes-i barlangnál (forrás);

15.00 – Szabadtéri nagymise a lourdes-i barlangnál P. Ábrahám Béla SDB tartományfőnök vezetésével Segítő Szűz Mária áldás;

16,00 – Gyermekek fénye – rockopera Don Bosco élete nyomán, ősbemutató a nagyszínpadon.

Egész nap folyamatosan lehetőség lesz gyónásra, kérni lehet a családok és a kegytárgyak megáldását.

A nagybúcsún egyházközségünk is képviselteti magát egy buszos zarándoklat keretében. Az autóbusz május 9-én, szombaton reggel 7 órakor indul a Szent Család templomtól. Visszaérkezés a késő esti órákban. Részvételi díj 2000.-Ft, akad még néhány hely, lehet érdeklődni Vitális Gábor atyánál.

Templomfelújítás

Az Avilai Szent Teréz templom 2013-ban ünnepelte fennállásának 100 éves évfordulóját. Szerettük volna már abban az évben elvégezni a plébániatemplomunk teljes külső felújítását, de sajnos akkor az anyagi feltételek hiánya miatt ez nem volt lehetséges. Az elmúlt évek megtakarításai miatt idén lehetőség nyílt a templomunk teljes külső felújítására, melyhez az Érsek atya is engedélyét adta. A munkálatok még május elején elkezdődnek, először a templomtoronnyal, majd a nyári oratóriumi tábor miatt, rövid szünetet beiktatva júliusban fognak folytatódni. Terveink szerint a felújítás augusztus végén fejeződik be.

Plébániakerítés felújítás

Hogy a plébániatemplom és a plébánia környezete teljesen rendezett legyen, szükséges, a plébániánkat körbefogó és látványilag meghatározó tönkrement, elöregedett, megrongálódott kerítést megfelelő módon felújítani, újra cserélni. A kerítéselemeket – a mostanihoz hasonlóan – fából szeretnénk elkészíteni és megfelelően kezelni. Mivel a templomfelújítást teljes mértékben saját anyagi fedezettel fogja megoldani a plébánia, a kerítés cseréjéhez várjuk a kedves hívek, családok, jótevők nagylelkű felajánlásait, adományait. Megközelítőleg 100 db kerítéselemet kell lecserélnünk. A kerítéselemenkénti költség 15.000 Ft/kerítéselem. Egy-egy magánszemély, vagy család számára talán nem megterhelő egy-egy kerítéselem finanszírozása, összköltségileg viszont a plébánia ezt most nem tudja vállalni. Ezért várjuk nagylelkű adományaikat, akár egy, akár több kerítéselem finanszírozására.

 

MÁJUS

Egyetemes imaszándék: Hogy elutasítva a közömbösség kultúráját, törődni tudjunk felebarátaink szenvedésével, főként a betegekkel és a szegényekkel.

 1.  

Vasárnap

Húsvét 5. vasárnapja

 

Jn 15,1-8

17.00 Szentségimádás (Szt. Teréz-t.)

17.45 Májusi litánia

(Május minden napján)

 1.  

Hétfő

Szent Flórián

16.30 Szentmise a kórház kápolnájában

 

 1.  

Kedd

 

19.00 Cursillo

 

 1.  

Szerda

Savio Szent Domonkos

16.30 Hittanórák

 

 1.  

Csütörtök

Boldog Gizella

A Bazilika-főszékesegyház felszentelése - Eger

18.00 Egyháztanács Kazincbarcika

 1.  

Péntek

 

 

 

 1.  

Szombat

 

Búcsú Péliföldszentkereszten

 

 1.  

Vasárnap

Húsvét 6. vasárnapja

Tömegtájékoztatási világnap

Jn 15,9-17

 

 1.  

Hétfő

Boldog Salkaházi Sára

 

 

 1.  

Kedd

 

19.00 Cursillo

 

 1.  

Szerda

A Fatimai Boldogságos Szűz Mária

Mazzarello Szent Mária Dominika

16.30 Hittanórák

 

 1.  

Csütörtök

 

Az első 22 szalézi fogadalomtétele (1862)

 

17.00 Bánhorváti hittanóra

 1.  

Péntek

 

Kezdődik a Szűz Mária, Keresztények Segítsége kilenced

17.00 Keresztút

 1.  

Szombat

Nepomuki Szt. János,

Orione Szent Alajos

Országos Szent Mónika találkozó Gyöngyös

Ifjúsági találkozó Nagymaros

 1.  

Vasárnap

Urunk mennybemenetele Húsvét 7. vasárnapja

 

 

Mk 16,15-20

 1.  

Hétfő

Murialdo szent Leonardo

 

 

 1.  

Kedd

 

19.00 Cursillo

 

 1.  

Szerda

 

16.30 Hittanórák

 

 1.  

Csütörtök

 

 

24 órás Szentségimádás (Szt. Teréz- t.)

 1.  

Péntek

Szent Rita

 

 

 1.  

Szombat

Boldog Apor Vilmos

 

 

 1.  

Vasárnap

Pünkösdvasárnap

Szűz Mária Keresztények segítsége

11.30 Bánhorváti: Szűz Mária szobor elhelyezése és Kulcsár István emléktábla avatása

Jn 20,19-23 vagy

Jn 15,26-27;12-15

Segítő Szűz áldás minden szentmise után

 1.  

Hétfő

 

 

 

 1.  

Kedd

Néri Szent Fülöp

19.00 Cursillo

 

 1.  

Szerda

 

16.30 Hittanórák

 

 1.  

Csütörtök

 

 

17.00 Bánhorváti hittanóra

 1.  

Péntek

Boldog Kowalski József

 

 

 

 1.  

Szombat

Szent István ereklyéinek átvitele

 

 

 1.  

Vasárnap

Szentháromság vasárnapja

Évközi 9.vasárnap

Hősök napja

Mt 28,16-20


 

Segítő Szűz Mária körmenet

Május 22-én, pénteken, idén is megtartjuk a „Segítő Szűz Körmenetet”, Segítő Szűz Mária ünnepén. A körmenet a szokott módon Herbolyáról indul, délután 15.30-kor. Azokat a diákokat és híveket, akik igénylik, autóbusszal visszük ki Herbolyára. A busz 15,00-kor indul a Don Bosco iskola elől. Az ünnepi szentmisét, 18 órakor Tran Dinh Biet Pál tartja a Szent Család-templomban. Hívunk és várunk mindenkit!

 

Csilingelő, a kazincbarcikai Római Katolikus Egyházközség értesítője. Megjelenik havonta 650 példányban.

Felelős kiadó: Vitális Gábor SDB plébános. Szerkesztő: Szabó Zsolt

A szerkesztőség címe: 3700 Kazincbarcika, Dózsa Gy. út 35. Tel: 48/512-396.

E-mail: rkkazincbarcika@freemail.hu; www.plebania-barcika.hu

 


 

 

 

Családos tábor Tokaj, 2015. július 24-26. – Jelentkezési lap

Érvényes: kitöltve, a foglaló kifizetésével együtt, legkésőbb 2015. május 31-ig

 

 

Név

Életkor

Telefonszám

E-mail cím

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

Teremtsünk hagyományt, írjunk történelmet, építsünk közösséget, EGYÜTT!

 

 

 

Családos tábor Tokaj, 2015. július 24-26. – Jelentkezési lap

Érvényes: kitöltve, a foglaló kifizetésével együtt, legkésőbb 2015. május 31-ig

 

 

Név

Életkor

Telefonszám

E-mail cím

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

Teremtsünk hagyományt, írjunk történelmet, építsünk közösséget, EGYÜTT!