Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Csilingelő 5 szám

2015.06.10

csilingelo_5.jpg

csilingelo_5_1.jpgPéter és Pál apostol ünnepe

A római egyházat alapító két apostol főünnepe, június 29-e az Egyház egységének és katolikus voltának ünnepe – mondta XVI. Benedek 2005-ben. Péter-Pál napja Szent Péter, az apostolfejedelem és Szent Pál, a népek apostolának közös ünnepe. Vértanúhaláluk emléknapja az aratás kezdetét is jelzi.

A hagyomány szerint Péter és Pál apostol különböző években, de ugyanazon a napon, június 29-én szenvedett vértanúhalált Rómában, Krisztus után 67-ben Pétert keresztre feszítették, kérésére fejjel lefelé; Pált lefejezték. Az üldözések idején mindkettejük ereklyéit a Szent Sebestyén katakombába menekítették. A két apostol sírja fölé épült a vatikáni Szent Péter-bazilika és a falakon kívüli Szent Pál-bazilika.

Az egyház már a III. század közepétől megülte tiszteletüket június 29-én. Az V. században Nagy Szent Leó  már az egész földkerekségen elterjedt ünnepről beszél. A két apostol közös ünnepének egykor vigíliája és nyolcada is volt. Péter-Pál a magyar kalendáriumban jeles nap: az aratás (más néven takarás) kezdetének egyik leggyakoribb időpontja. A magyar nyelvterületen általában úgy tartották, hogy ezen a napon hasad meg a búza töve, jelezvén, hogy aratható a búza, s kezdődhet az aratás. A népi megfigyelések szerint e napot követően vette kezdetét az igazi nyár.

Szent Péter a tizenkét apostol egyike, Róma első püspöke volt. Eredeti nevén Simon (héberül: figyelő, hallgató) Jézustól kapta a Péter nevet. Az apostolok közt mindnél lángolóbb volt: meg akarta tudni, hogy ki az Úr árulója, mert – ahogy Ágoston írja – ha ezt megtudta volna, fogával tépte volna szét. Az Úr ezért nem akarta árulóját megnevezni, mert ha megnevezi, Péter tüstént felugrott volna, hogy megölje. Ő ment az Úrhoz a tengeren; színeváltozásakor is őt választotta ki az Úr. Péter a legyőzhetetlen ,,Szikla”, amelyre Jézus Krisztus Egyházát építette, a kiválasztott pásztor, akinek az Úr átadta ,,a mennyek országának kulcsait''. Bárányokat kapott Krisztustól, hogy legeltesse őket; pünkösdkor háromezer embert térített meg beszédével; meggyógyította a béna Aeneast, feltámasztotta Tabitát, testének árnyékával gyógyította a betegeket; Heródes tömlöcbe záratta, ám egy angyal kiszabadította. Péter apostol a pápák, a halászok és Róma védőszentje.  

Az átváltozás órájáról, amikor Saulból Pál lett, drámai leírást ad Szent Lukács: Amikor Saulnak kimerítő lovaglás után kevéssel dél előtt a távolban feltűntek Damaszkusz tornyai, „az égből egyszerre nagy fényesség vette körül. Földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl? Pál megkérdezte: Ki vagy, Uram? Az folytatta: Jézus vagyok, akit üldözöl. De állj föl, és menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned. Útitársainak elakadt a szavuk, mert hallották a hangot, de látni nem láttak semmit sem. Saul fölkelt a földről, kinyitotta szemét, de nem látott. Úgy vezették be Damaszkuszba kézen fogva.” Itt három napig imádkozott és töprengett. Akkor az Úr elküldte hozzá Ananiást, és szíve elnyerte a hit ismeretét. Ezután megnyíltak szemei és látott.

Szülei révén római polgárjoggal rendelkezett, ami különleges előnyöket biztosított számára: római állampolgárt nem volt szabad bírósági tárgyalás nélkül bebörtönözni, sem megkorbácsolni vagy keresztre feszíteni, így római polgárjoga Pál apostolt többször is megmentette. A keresztény hitre tért Pál a pogányok között teljesítette apostoli küldetését: Listrában egy bénát meggyógyított, feltámasztott egy ifjút, aki kiesett az ablakból és meghalt, és sok más csoda fűződik nevéhez. Málta szigetén vipera marta meg a kezét, de nem ártott neki, sőt: lerázta magáról a tűzbe.

(forrás: www.magyarkurir.hu)

 


 

Visszatekintő

 

Pünkösd és Szentlélek

Pünkösd a Szentlélek kiáradásáról, ajándékáról szól, sok mindent írnak, mondanak erről az ünnepről, ennek az eseménynek a világot megváltoztató fontosságáról, de azt, hogy a Szentlélek szép, sőt gyönyörű még nem hallottam.

Bérmálásra voltunk hivatalosak Diósgyőrbe. Felnőtt emberek is járultak e Szentség vételéhez.  Barcikáról hárman vettek részt, akiket Vitális Gábor atya komolyan és hosszan készített fel a Szentség felvételére: Molnár Ani, Illner Erzsike és Illner Mónika. Büszkén valljuk, kettő közülük cursillós testvérünk.  Láttam a csodát a felnőtt bérmálkozók szemében – arcában, mivel őket figyeltem.  Azt a hihetetlen átváltozást, amit a szemükben láttam nem lehet megmagyarázni, egyszerűen megszépültek és a boldogság ragyogott róluk.  Ilyet azért láttam már, egy évvel ezelőtt, amikor a lányom bérmálkozott, akkor azt hittem, az apai szemem látja a boldogság ragyogását, de most már biztos, hogy a Szentlélek volt, aki még szebbé tette őket. Megállapítottam, hogy a Szentlélek nemcsak tanítónk, segítőnk, éltetőnk, de szép és gyönyörű is, ez látszott rajtuk.

Még egy gondolat, a boldogság fertőző lehet, mert mi is boldogok lettünk, elkaptuk tőlük, ez mindnyájunk számára nagy kegyelmi ajándék, mert jó boldognak lenni!

Palánki Ferenc püspök atya kihangsúlyozta, hogy a kegyelemért nem kell fizetni, azt mindenki ingyen kapja. Mi ezt tudjuk, de gondolkodjunk el, környezetünkben, ha nem tudja mindenki, akkor ezt nekünk kell tudatosítani, nem holnap, hanem ma. A Szentlélek nekünk is segít, csak induljunk és tegyük a dolgunkat!

(Farkas Gábor)

 

Egyházközségünk aktuális kishírei

Templomfelújítás

Köztudottan zajlik az Avilai Szent Teréz templomunk külső felújítása. Alig egy hónapja még arról számoltunk be, hogy augusztus végére fogja elnyerni a végleges képét a plébániatemplomunk, ám mostanra kiderült, hogy a munkálatok nem várt módon, gyorsabb ütemben haladnak, ezért a nyári oratórium kezdetére elkészül a teljes renoválás. Mindössze a lábazat felújítása marad hátra, melyet az oratórium végeztével azonnal elkezdenek, így egyházközségünk minden tagja az előzetes tervekhez képest hamarabb gyönyörködhet az idén 102 éves templomunk megújult, méltán szép köntösében.

Plébániakerítés-adakozás

A kedves testvérek nagylelkű adományainak köszönhetően szépen halad előre a plébániát körülvevő kerítés felújításának ügye. Plébániatemplomunk külső megújulása miatt időszerűvé vált az elöregedett, korhadt, düledező kerítéselemek cseréjét is, melyet a hívek adományaiból szeretnénk megvalósítani. Örömmel teli az a tudat, hogy a hívek magukénak (is) érzik ezt a feladatot és jószívű hozzájárulásaikkal egyre több és több kerítéselemnek „van gazdája”. Pár hét alatt a cél eléréséhez szükséges mennyiség nagyjából fele összegyűlt, melyet ezúton is nagy szeretettel és hálával köszönünk. Szeretnénk az októberi templombúcsú idejére ezt a kivitelezést is megvalósítani, hogy méltó formája legyen, ne csak templomunknak, hanem a környezetének is.

Nyári oratórium

Ahogy korábban is hirdettük a június 22-én induló oratóriumra a jelentkezés lezárult. Mivel a plébánia udvarának és területeinek befogadóképessége véges, így a jelentkezett, nagy létszámú gyermeksereg megfelelő színvonalú koordinálását ebben az esetben tudjuk garantálni. Köszönjük a jelentkezők lelkesedését és bizalmát egyúttal további türelmet kérünk a pontos menetrend és programok kialakítása végéig.

Padok a Szent Család-templom kertjében

Nagy öröm, hogy a Szent Család-templom kertjében a város segítségével elhelyezhettünk 3 db padot. Így akik betérnek imádkozni, azok leülhetnek kicsit megpihenni és gyönyörködni a kertben. Köszönet azoknak, akik kérték és intézték a padokat és azoknak, akik folyamatosan gondozzák a kertet. Csak ajánlani tudjuk mindenkinek, hogy térjenek be néhány percre imádkozni és megcsodálni a virágokat.

 

Egyházi sarok

 

Sarlós Boldogasszony

A kereszténység a XIII. századtól július 2-án a „nehézkes” Máriának, a Jézussal várandós Szűznek Erzsébetnél, Keresztelő Szent János jövendő anyjánál tett látogatását (latinul Visitatio) ünnepelte. Az ünnepnap megválasztásába egy kis hiba csúszott. A szóban forgó esemény idején az evangélium szerint Erzsébet a szülés előtt állt (Lk 1,39–56), fia születését azonban már az ősegyház 8 nappal korábban, június 24-én megünnepelte. Ez lehet az oka, hogy a XVII. század derekától az ünnepet törölték a hivatalos római naptárból, de mivel a nap az aratás kezdetére esik, a közelmúltig jelentős dátum maradt, persze nem eredeti tartalma szerint, hanem aratóünnepként. Nálunk, hogy a többi Mária – („ősmagyarul” Boldogasszony) – ünneptől megkülönböztessék, a Sarlós Boldogasszony nevet kapta. Népünk nem Péter-Pálkor kezdte az aratást, ahogy a kalendárium előírta volt, hanem e Boldogasszony-ünnep másnapján.

Az ünnep hiedelem- és hagyománykincse nagyon gazdag. Virágszentelés, szegények istápolása, anyaság, de legfőképp az aratás a tárgya. Az ezen a napon szedett fűszernövények és persze a gabonafélék szentnek számítottak, varázserőt tulajdonítottak nekik. E napon csak jelképesen dolgoztak, a szerszámokat megáldatták a pappal, a búzából koszorúnak, szentelménynek, szobadísznek valót szedtek. Az aratást másnap szent rítushoz illő áhítattal kezdték. Tiszta fehér gyolcsruhában, levett kalappal a búza elé térdepeltek és imát mondtak. A munkát a föld szent, keleti sarkában kezdték (napkelet!), az első két kévét keresztbe rakták. Mindez az „életet” jelentő új kenyérnek szólt, és benne tudván tudatlan a sarló, kasza alatt elhulló gabonaistennek, akinek kultusza Jézus Krisztus testének, a szent ostyának tiszteletében napjainkig töretlenül tovább él. Régi gyakorlat és hagyomány szerint sarlóval az asszonynép aratott, és nyomukban járva a férfiak kötözték a kévét. Közvetlenül ebből ered, hogy a nép szimbolikus szemléletében a Szűzanya arat; Fiára hagyja, hogy gyűjtsön, és a búzát a konkolytól elválassza (Mt 13,26–30).

Péter-fillér gyűjtés

Minden évben Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepéhez, június 29-éhez kapcsolódik a péterfillérek gyűjtése. Idén is az ezt követő vasárnapon, július 4-én gyűjtenek a katolikus templomokban a Szentatya karitatív céljaira.

A Péter-fillér, latinul „Denarius Sancti Petri” néven ismert adományt a római pápa támogatására gyűjti a Katolikus Egyház. E hagyomány a VIII. században, III. Gergely pápa idején kezdődött; eleinte csak az angolok, később a dán, svéd és norvég egyházak is csatlakoztak az adakozáshoz. 1870 és 1929 között ez volt a Szentszék egyedüli bevételi forrása, miután az állam megfosztotta a pápaságot a hagyományos bevételeitől. Később a lateráni szerződés rendelkezései értelmében az olasz állam kárpótlást fizetett az elkobzott egyházi vagyonért, és így rendeződtek a Szentszék pénzügyei. Az azóta a péterfillérekből befolyó pénzt karitatív célokra fordítja a mindenkori pápa. Magyarországon a gyűjtés 1953-tól XII. Piusz pápa engedélyével szünetelt, s csak 1994-től folytatódott.

 


 

csilingelo_naptar.jpg

JÚNIUS

Egyetemes imaszándék: Hogy az elvándorlók és a menekültek befogadásra találjanak, és tisztelettel bánjanak velük abban az országban, ahová érkeznek.

 1. 7

Vasárnap

Úrnapja

Jézus szent teste és vére

Mk 14,12-16.22-26

17.00 Szentségimádás (Szt. Teréz-t.)

 1.  

Hétfő

Boldog Sándor István

19.00 Cursillo

 

 1.  

Kedd

 

19.00 Cursillo

 

 1.  

Szerda

 

16.30 Hittanóra

 

 1.  

Csütörtök

Szent Barnabás

 

17.00 Hittanóra Bánhorváti

 1.  

Péntek

Jézus Szentséges Szíve

 

17,30 Jézus Szíve litánia

 1.  

Szombat

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

 

 

 1.  

Vasárnap

Évközi 11. vasárnap

 

Mk 4,26-34

 

 1.  

Hétfő

Árpád házi Boldog Jolán

19.00 Cursillo

 

 1.  

Kedd

 

19.00 Cursillo

 

 1.  

Szerda

 

 

8,00 Sajókaza: takarítás, leltárkészítés

 1.  

Csütörtök

 

 

24 órás szentségimádás

 1.  

Péntek

 

 

 

 1.  

Szombat

 

 

 

 1.  

Vasárnap

Évközi 12. vasárnap

Szent Antal szobor szentelése

Mk 4,35-41

 1.  

Hétfő

Szt. I. János pápa

19.00 Cursillo

Nyári oratórium első napja

 1.  

Kedd

Cafasso Szent József

19.00 Cursillo

 

 1.  

Szerda

Keresztelő Szent János születése

 

 

 1.  

Csütörtök

 

 

 

 1.  

Péntek

Alexandriai Szent Cirill

 

 

 1.  

Szombat

Szent László

 

 

 1.  

Vasárnap

Évközi 13. vasárnap

 

Mk 5,21-24.35b-43

 1.  

Hétfő

Szent Péter és Szent Pál

19.00 Cursillo

 

 1.  

Kedd

 

19.00 Cursillo

 

JÚLIUS

Egyetemes imaszándék: Hogy elutasítva a közömbösség kultúráját, törődni tudjunk felebarátaink szenvedésével, főként a betegekkel és a szegényekkel.

 1.  

Szerda

 

 

 

 1.  

Csütörtök

Sarlós Boldogasszony

 

 

 1.  

Péntek

Szent Tamás

17.00 Szent Mónika közösség imaórája

Nyári oratórium utolsó napja

17,30 Jézus Szíve litánia

 1.  

Szombat

 

 

 

 1.  

Vasárnap

Évközi 14. vasárnap

Péter-fillér gyűjtés

Mk 6,1-6

11.30 Sajógalgóc búcsúi szentmise

17.00 Szentségimádás (Szt. Teréz-t.)

Felajánló ima, amit Boldog Sándor István neveltjeivel minden nap elmondott:

Uram Jézus! Neked ajánlom fel a mai nap minden imádságát, munkáját, örömét, csalódását, szenvedését. Add meg nekem és minden munkás testvéremnek a kegyelmet, hogy úgy gondolkozzunk, mint te. Veled imádkozzunk, dolgozzunk és veled éljünk! Add, hogy teljes szívünkből szeressünk téged, s mindenütt, minden erővel neked szolgáljunk! Jöjjön el a te országod közénk, a gyárakba, a családokba. Ismerjenek és szeressenek téged mindenütt és mindenkor. Ments meg minket a bajtól és a bűntől! Legyen kegyelmed azokkal, akik veszélyben forognak. A munkában meghaltak békében nyugodjanak.

Ámen

csilingelo_alj.jpg