Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Csilingelő 6. szám

2015.07.14

csilingelo_6.jpg

csilingelo_6_kep1.jpgJúlius 22. Szent Mária Magdolna emléknapja

Jézus feltámadásának első szemtanúja, az „apostolok apostola”, az I. század elején született Magdalában (ma Izrael), a hagyomány szerint 74. július 22-én halt meg Efezusban (ma Törökország), vagy Saint-Maximin-la-Sainte-Baume-ban (Franciaország). Ereklyéi Vézelay-ben (Franciaország), Saint-Maximin-la-Sainte-Baume-ban (Franciaország) találhatók. A megtérő bűnös nők, a foglyok, az egyetemisták és a parfümkészítők védőszentje.

Mária Magdolna jelenléte az evangéliumokban és Jézus életének legfontosabb pillanataiban, valamint az a tény, hogy nevét majdnem mindig az első helyen említik azon asszonyok között, akik Jézust kísérték, arról tanúskodik, hogy Jézus tanítványi körében fontos szerepet töltött be. Ennek ellenére nem sok információ maradt fenn róla. A keresztény hagyomány ezért összekötötte alakját más női alakokkal az evangéliumból, mint pl. azzal az asszonnyal, akiből Jézus hét ördögöt űzött ki (vö. Mk 16,9), vagy azzal a bűnös asszonnyal, aki Simon farizeus házában „könnyeivel öntözte Jézus lábait, hajával törölgette, majd megcsókolta és megkente kenettel” (Lk 7,38), vagy a Betániából származó Máriával (vö. Jn 11,2).

Ennek a három nőnek az alakját gyakran összemosták a századok folyamán. A biblikusok már régen „tisztázták” Mária Magdolnát a „gyanúsítgatások és erkölcstelenség vádja” alól, az életrajzi adatoknál azonban messze fontosabb üzenetet hordoz ennek az asszonynak a nemes személyisége. Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, Kleofás felesége és Mária Magdolna (Jn 19,25). Mária Magdolna pedig és Mária, József anyja figyelték, hogy hová helyezték (Mk 15,47). Mária Magdolna és a másik Mária ott voltak, és ültek a sírral szemben (Mt 27,61). Jézus elfogatása és kínszenvedése nem ijesztette meg Mária Magdolnát, hiszen a tanítványokkal ellentétben ő nem menekült el a kereszt alól, hanem a félelem és a fájdalom ellenére végsőkig kitartott Mestere mellett.

Mária Magdolna hátrafordult, és látta Jézust, hogy ott áll, de nem tudta, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőle: „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” Ő pedig, azt gondolva, hogy a kertész az, ezt felelte neki: „Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elviszem!” Ekkor Jézus megszólította őt: „Mária!” Erre ő megfordult, és héberül így szólt: „Rabbóni!”, ami azt jelenti: Mester. Jézus így szólt hozzá: „Ne tarts fel engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj el a testvéreimhez, és mondd meg nekik: Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.” Mária Magdolna elment, és hírül vitte a tanítványoknak: „Láttam az Urat!”, és hogy ezeket mondta neki. (Jn 20,14-18)

Jézus földi zarándoklása során többször is átlépett a zsidó jogi előírásokon – hogy csak néhányat említsünk –, amikor például a szamáriai asszonnyal beszélgetett vagy a beteg asszonyt meggyógyította szombaton. Ott, az üres sírnál, a kötelező szabályokkal ellentétben újra szabadon átlépett minden határt. Feltámadása első tanújának ugyanis egy nőt választott, noha abban a világban a nők – hasonlóan a rabszolgákhoz és a gyerekekhez – a társadalom legalsó rétegéhez tartoztak. A nő nem tanulhatott, nem vehetett részt a közéletben, nem tanúskodhatott bíró előtt. Jézus viszont éppen egy nőt választott ki az emberiség történelme legfontosabb eseményének – feltámadásának – tanúsítására! Méghozzá milyen előélettel rendelkező nőt: egy parasztlányt Magdalából, akiből „hét ördögöt űzött ki”. Teljesen mindegy, hogyan magyarázzuk a hét ördög jelentését (hét főbűn, pszichikai betegség, erkölcstelen, feslett élet), mindenképp a múltjára utalnak, ami nincs többé. És éppen Jézus tette őt feltámadásának első tanújává, vagyis az „apostolok apostolává”, ahogy idővel elnevezték. Mintha azt akarná ez mondani nekünk, hogy Jézus szemében nem számít a társadalmi helyzet, az állás, de még a szégyenteljes múlt sem… Számára csak az számít, hogy ki vagy ma.

Mélységes fájdalmában Mária Magdolna először fel sem ismerte Jézust, akinek testét kereste. Amikor meghallotta az ismerős hangot, amely nevén szólította, akkor nyíltak meg szemei. Mária Magdolnához hasonlóan mindannyiunkat nevünkön szólít Jézus. Számára nem tömegemberek vagyunk, hanem kivételes, egyedi személyek.

Egy vélekedés szerint, hogy ha Isten minden szempontból hasonlóvá vált volna hozzánk emberekhez, akkor hamar megtanulta volna megvetni a saját szeretet parancsát. Elég lett volna néhány természeti csapás, és a templomok hamar megteltek volna hívekkel. Ha hasonlóvá vált volna az emberekhez. Ő inkább csendben akart hozzánk fordulni, nevünkön szólítva bennünket, ahogy Mária Magdolnával is tette húsvét hajnalán, kockáztatva ezzel, hogy a saját dolgainkkal való foglalatoskodás közepette nem halljuk meg az Ő hangját és összetévesztjük Őt a kertésszel. Ez viszont már rajtunk is múlik…

 (forrás: www.magyarkurir.hu)

 


Visszatekintő

Nyári oratórium

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is mindannyian nagyon vártuk a nyári oratóriumot. Két hetes táborunkat idén a „Don Boscóval Jézus felé” mottóra építettük fel, hogy Don Bosco születésének bicentenáriumi évében a gyerekek jobban megismerhessék Don Bosco életét és az ő útját Jézus felé.

Június 22-én kezdődött az első hét. Mindkét héten 100-110 gyerek töltötte be élettel a plébániát, s az animátorokkal, fiatal és felnőtt segítőkkel együtt 130-an voltunk.

A gyerekeket megszokott módon, bár más rendszer szerint, csapatokba osztottuk. Idén bevezettük a kalandcsoportot a legnagyobbak számára, akikből jövőre reményeink szerint segítők is lesznek. Nekik különleges programokban és kirándulásokban volt részük. Így a kamaszodóknak, akik számára már nem olyan vonzó a kisebbekkel való folyamatos együttlét és játék, tud új, érdeklődésüknek jobban megfelelő élményeket adni a nyári oratórium.

A tavalyihoz hasonlóan, idén is volt tábori himnuszunk, mégpedig a CRUX Együttes Don Boscóról írt dalát választottuk ki, amit a két hét alatt meg is tanítottunk a gyerekeknek. Minden reggel Don Bosco életéből vett színdarabbal kezdtük a napot, hogy könnyebben megismerjük az életét. Gimnáziumi tanáraink is eljöttek hozzánk. Kézműves foglalkozásokat, kémia illetve fizika kísérleteket, továbbá sorversenyeket tartottak a gyerekek számára. Kirándulni közösen a Csónakázó-tóhoz mentünk csónakázni, nagyjátékokat rendeztünk a parkban és a játszótérre is kivittük a gyerekeket, ahol egy kincskeresőt is előkészítettünk.

Pipó Józsi bácsi bűvészmutatványai kicsiket és nagyokat egyaránt elkápráztattak. Volt még mentős bemutató, rendőrségi közlekedési verseny is. Az első heti, kicsit rosszabb idő ellenére is remekül sikerültek a programok, és a második hétre már kitűnő időnk lett. Sikerült egy vizes délutánt is megszervezni, ahol a legsikeresebb a „Kinek vizesebb az animátora?” feladat volt. A két hét alatt sokat bansoltunk és játszottunk a gyerekekkel.

Az utolsó napon már fáradt, de igazán örömteli arcok készültek a záróműsorra, ahol a fellépők megosztották a többiekkel, ami bennük rejlik. Mindannyian ügyesek és bátrak voltak. A tábor alatt minden nap végén megjutalmaztuk azokat a gyerekeket, akik építően vettek részt a programokon, kitűntek jó viselkedésükkel, odafigyeltek, vagy pedig önmagukhoz képest javultak. Így olyan gyerekeket is jutalmazni tudtunk, akiket általában nem, vagy csak ritkán dicsérnek meg.

Köszönjük a szülőknek a bizalmat, hogy ránk bízták a gyermekeiket, valamint a tábort megszervező fiataloknak és felnőtteknek a sok befektetett energiát és munkát! Reméljük, hogy sikerült a gyerekeket a Don Bosco-i jóság és öröm útján közelebb vinni Jézushoz.

Találkozzunk a vasárnapi szentmiséken és a játéknapokon!

(Kerekes Anna)

nyari_oratorium_2015.jpg

 


 Egyházközségünk aktuális kishírei

Családos tábor

A hagyományteremtő szándékkal július 24-26. között megrendezésre kerülő tokaji Családos tábor résztvevőinek megbeszélést tartunk július 17-én 18 órától a plébánián. Tervezett programokkal várjuk a kedves családokat és képviselőiket, hogy egyeztessünk a tábor részleteit illetően. Mindenkit megkeresünk a jelentkezési lapokon megadott elérhetőségek egyikén, tehát ha valamelyik családnak nem megfelelő a fenti időpont, akkor sem marad le semmiről, mert idejében tájékoztatást adunk a fejleményekről. Szeretettel várunk mindenkit!

Plébániakerítés-adakozás

Ahogyan már hirdettük korábban, a plébániakerítés elemeinek cseréje megtörtént, ami nagy örömet jelent az egyházközségünknek. Ezúton is szeretnénk megköszönni az eddigi lelkes adományokat, melyek nélkül aligha jutottunk volna el idáig. Felajánlásokat ezután is köszönettel elfogadunk, mert a kerítéstartó betonelemeket is szeretnénk újrafesteni, valamint a hátsó, Rózsa út felőli részt is az újonnan kialakított arculathoz kívánjuk igazítani. Isten fizesse meg a kedves hívek adományait!

Keresztút

Egyházközségünkben eddig is szokás volt, hogy minden hónap harmadik péntekjén keresztúti ájtatosságot imádkozunk a Szent Család templom virágokkal teli kertjében. Buzdítjuk a kedves híveket jöjjenek és imádkozzunk minél többen, legközelebb július 17-én 17.00 órától.

Mérföldkőhöz érkezett a kivitelezés

Hosszas háttér- és papírmunka után végre elkezdődött a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpont beruházásának látványos része is. Sajtótájékoztató keretében történt meg az első kapavágás a területen, melyre oly sokat várt már mindenki. Mindamellett a nagyon fontos tény mellett, hogy végre megfelelő körülmények között tarthatják majd a testnevelés órákat a két szalézi fenntartású iskola diákjainak, a Szalézi Magyar Tartomány által megálmodott létesítmény igazi kuriózum lesz a város életében, hiszen nem „egyszerű” tornacsarnok, hanem sport- és szabadidőközpont épül a kikapcsolódni, sportolni vágyó barcikaiaknak. Ahogyan Gábor atya is kiemelte az eseményen, nagy öröm és jelzés értékű az is, hogy a munkálatok a rendet alapító Don Bosco születésének 200. évfordulóján kezdődhettek el. Régóta dédelgetett álom indult el tehát a megvalósulás útján július 8-án, amikor munkagépek hada vette birtokba a Völgy parkot. Sok-sok türelmet és még egy pici kitartást kérünk mindenkitől, hogy aztán 2016. tavaszán együtt ünnepelhessünk és örvendezhessünk az új és nagyszerű Don Bosco Sportközpontunkban.

Szentkúti zarándoklat

A Rózsafüzér társulat Nagyboldogasszony ünnepére zarándoklatot szervez a megújult Nemzeti kegyhelyre, Mátraverebély-Szentkútra, 2015. augusztus 16-án. A részvételi díj: 2000 Ft. Jelentkezés Krokavecz Béláné  Marikánál a társulat vezetőjénél a részvételi díj befizetésével lehetséges.

Programajánlat

Szalézi Partfesztivál

„Tegyed a jót, vigyed a jót!"

2015-ben Don Bosco 200. születésnapja alkalmából a Szalézi Ifjúsági Mozgalom 3. alkalommal szervezi meg a nagysikerű vízparti eseményét a Szalézi PartFesztivált augusztus 5-9. között.

Szeretnénk alapot adni, teret és lehetőséget biztosítani más keresztény csoportoknak és közösségeknek is, hogy velük együtt, széles összefogással bemutathassuk az Egyház modern és fiatalos, mégis kétezer éves hagyományait hűen őrző arcát.

(További információk: www.szalim.hu)

Lelkigyakorlat

Az Egri Szemináriumban hivatásgondozó lelkigyakorlatot tartanak augusztus 12-15 között. Mottója: „Legyetek tehát irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas!” (Lk 6,36). Az a fiatal, aki látja a világban lévő nehézségeket és szenvedéseket, rádöbbenhet arra, hogy az Isten rajta keresztül akarja eljuttatni az irgalmasság üzenetét a szenvedő és reményvesztett emberekhez. Bővebb tájékoztatás Gábor atyánál kérhető.

 


csilingelo_naptar.jpg

Július

Egyetemes imaszándék: Hogy a politikai felelősséget minden szinten úgy éljék meg, mint a szeretet gyakorlásának

kimagasló formáját.

12.

Vasárnap

Évközi 15. vasárnap

 

Mk 6,7-13

 1.  

Hétfő

 

19.00 Cursillo

júl. 13-17. Don Bosco tábor a DB iskolában

 1.  

Kedd

Lellisi Szent Kamill

19.00 Cursillo

 

 1.  

Szerda

Szent Bonaventura

 

 

 1.  

Csütörtök

Karmel-hegyi Boldogasszony

 

24 órás szentségimádás

 1.  

Péntek

Szent Zoerárd-András és Benedek

18.00 Megbeszélés a Családos tábor résztvevőinek a plébánián

17.00 Keresztút a Szent Család templom kertjében

 1.  

Szombat

Szent Hedvig királynő

 

 

 1.  

Vasárnap

Évközi 16. vasárnap

 

Mk 6,30-34

 1.  

Hétfő

 

19.00 Cursillo

 

 1.  

Kedd

Brindisi Szent Lőrinc

19.00 Cursillo

 

 1.  

Szerda

Szent Mária Magdolna

 

 

 1.  

Csütörtök

Szent Brigitta, Európa társvédőszentje

 

 

 1.  

Péntek

Árpád-házi Szent Kinga

 

júl. 24-26. Családos tábor, Tokaj

 1.  

Szombat

Szent Jakab apostol

 

 

 1.  

Vasárnap

Évközi 17. vasárnap

 

Jn 6,1-15

 1.  

Hétfő

 

19.00 Cursillo

 

 1.  

Kedd

 

19.00 Cursillo

 

 1.  

Szerda

Szent Márta

 

 

 1.  

Csütörtök

Aranyszavú Szent Péter

 

 

 1.  

Péntek

Loyolai Szent Ignác

 

 

Augusztus

Egyetemes imaszándék: Hogy mindazok, akik önkéntesként dolgoznak, nagylelkűen szolgálják a szükséget szenvedőket.

 1.  

Szombat

Liguori Szent Alfonz

 

17.45 Elsőszombat litánia

 1.  

Vasárnap

Évközi 18. vasárnap

 

Jn 6,24-35

17.00 Szentségimádás (Szt. Teréz-t.)

 1.  

Hétfő

 

19.00 Cursillo

16.30 Szentmise a kórház kápolnájában

 1.  

Kedd

Vianney Szent János Mária

19.00 Cursillo

 

 1.  

Szerda

Havas Boldogasszony

 

aug. 5-9. Szalézi Partfesztivál, Balatonakarattya

 1.  

Csütörtök

Urunk színeváltozása

 

 

 1.  

Péntek

 

17.00 Szent Mónika közösség imaórája

17.45 Jézus Szíve litánia

 1.  

Szombat

Szent Domonkos áldozópap

 

 

 1.  

Vasárnap

Évközi 19. vasárnap

 

Jn 6,41-52

„Mária azt tanítja, hogy családjainkat helyezzük Isten kezébe. Megtanít imádkozni, táplálva a reményt, megmutatva, hogy csilingelo_6_2.jpgaggodalmaink egyben Isten aggodalmai is. Az ima mindig kivezet saját gondjaink zárt világából és a szenvedők felé indít el bennünket, segít, hogy átéljük helyzetüket. A család olyan iskola, ahol az ima emlékeztet a velünk egy fedél alatt élő testvérünkre, arra késztet, hogy többes számban gondolkozzunk.

„Kérem, bocsánat, köszönöm” – ezt a három szót a családban kell megtanulni.

Ezek a kis gesztusok segítenek abban, hogy építsünk főleg ott, ahol különösen sok a szenvedés. A család a legközelebbi kórház. Amikor valaki megbetegszik, akkor ott gyógyítják. A család a gyermekek első iskolája, nélkülözhetetlen vonatkozási pont a fiatalok számára, valamint a legjobb idősotthon .” (Ferenc pápa: július 6-án az ecuadori Guayaquil Los Samanes parkjában)

csilingelo_alj.jpg