Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Nekrológ

2022.09.07

bratunekrolog.jpg

Ismét hiányzik egy megszokott,
szeretett személy templomunkból!

A szokott időben csendül a Szent Család-templom harangja, hívja és várja a híveket áhítatra, imára.


Nekünk megszokott és várt esemény. Várjuk templomainkban a közös imádságot, várjuk barátainkat, az ismert és ismeretlen személyeket, arcokat.
Természetes és megszokottak már a hangok, a mozgás a gyülekezés idejében épp úgy, mint a liturgia közben. Akaratlanul is, de felmérjük a velünk együtt imádkozó híveink, barátaink jelenlétét is.

 

2022 márciusában érzékeltük, hogy tartósan nem érkezik barátunk a sekrestyébe, majd rövid idő múlva szeretett újságával együtt távozik és foglalja el megszokott helyét a szentmise előtt.
Megdöbbenve hallottuk a kedves feleség Erzsike szomorú válaszát, „Sanyi beteg, kórházba került”. Kirner Zoltán atya, Kővári László atya mentek látogatni őt, a szentgyónás, szentáldozás és betegek kenetét kiszolgáltatni neki. 

 

Ki-ki szokása szerinti imáiba foglalta kérését az Úr felé, hogy Uram legyen meg a Te akaratod, de segítsd Őt, lelkes hívedet, hogy mielőbb visszakerülhessen szeretett közösségünkbe.
A hírek aggasztóbbak lettek, Béla atya templomi hirdetésében, irányított véradásra szólította a híveket Testvérünk gyógyulása érdekében, aztán vártunk.

 

Mindannyian megdöbbentünk és vártuk a híreket barátunk, társunk egészségi állapotának változásáról.
Jó hír sajnos nem érkezett, jött azonban a végzet híre:
Bratu Sándor egyházközségünk bátor híve, barátunk, 15 éven keresztül az egyházközségünk képviselő testületének tagja, egy ideig világi elnöke örökre eltávozott közülünk 76 évesen 2022.08.13-án!

 

Sanyi, búcsúzni kényszerülünk Tőled, aki 1968-tól éltél és dolgoztál egyházközségünkben. Csatlakoztál azokhoz, akik a Kazincbarcikai Római Katolikus Egyházközséget kialakítani voltak hivatottak. Fejlődött egyházközségünk, szépült templomunk, a plébánia, majd új templom épült, kialakult a közösség. Ezen alakulásnak nehéz öt évén keresztül Te voltál az egyházközség világi elnöke.
 

Szép családod, mindenben társad, 54 éve feleséged, két szép gyermeked segítségével és egyetértésével dolgoztál a közös célok eléréséért. Nem volt rendezvény ahol Te, a Családod ne lett volna a segítők, a célt megvalósítani kívánók között. A teljességre nem törekedve: Irgalmas Jézus tiszteletének elmélyítése, szentségimádás megszerettetése, a Rózsafüzér Társulat erősítése, férfi zarándoklatok oszlopos tagja, Úrnapi készülődés… és sorolhatnánk tovább. 
 

Ez az idő részedről lezárult. Köszönjük, amit tettél!
Adjon a Teremtés Ura Neked boldog nyugalmat, családodnak és nekünk a Kazincbarcika Római Katolikus Egyházközség tagjainak Isten akaratában megnyugvást és Neked is boldog feltámadást!

 

Bratu Sándor barátunk, társunk nyugodj békében!