Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Rózsafüzér imaközösség

2015.03.05

Várkonyi István: Rózsafüzér

Olyan, akár egy szent bilincs; csodálkozva nézem,
Ima közben épp úgy feszül, mint bilincs a kézen.
Nagyanyám is így viselte kezén az olvasót,
Bilincsbe vert kézzel ő is az Isten rabja volt.
Rózsafüzért viselt mindig, s hogy elment egy napon,
Rózsafüzér feszült kezén, a bús ravatalon...
Rózsafüzérrel anyám is szent kép elé hajolt;
Bilincsbe vert kézzel ő is az Isten rabja volt.
Engem is így tanított, s kezembe rózsafüzért adott,
Legyünk egész családunkkal szelíd Isten rabok!
Nagyanyám már tudja, hogy kik az igaz szabadok,
Hisz azért szabad ő a mennyben, mert Isten rabja volt.

rózsafüzér az ismétlődő imádság legkedveltebb formája, melynek végzésével bárki megteheti, amit az Úr Krisztus mondott: "szüntelenül kell imádkozni és nem szabad belefáradni" (Lk 18,1; vö. 21,36). A rózsafüzérben a Miatyánk közbeiktatásával 20-szor 10 Üdvözlégyet imádkozunk, s a tizedekhez hozzákapcsoljuk megváltónk Jézus Krisztus földi életének misztériumát. A 4x5 tizedes rózsafüzér sorrendje: örvendetes, világosság, fájdalmas és dicsőséges rózsafüzér.

A rózsafüzér nem liturgikus imádság, hanem a Krisztus-központú Mária tisztelet magánájtatossága. Egyénileg mondva a személyes lelki élet, közösségben imádkozva a közösségek fontos összetartója és építője.

A rózsafüzér ősi formáját a szerzetesek és remeték már az első időktől kezdve használták, de elterjesztéséért különösen a ciszterciek és a domonkosok tettek sokat Mária-tiszteletük által. Elnevezése egy XV. századi legendából származik, mely szerint egy Máriát igen tisztelő léleknek az volt a szokása, hogy rózsából koszorút kötött és ezzel díszítette a Szűzanya szobrát. Egy napon látomásában azt a figyelmeztetést kapta, hogy van más "rózsakoszorú" is, amelynek jobban örül a Szűzanya: 50 Üdvözlégy elmondása, mert az imádság rózsává lesz az Istenanya kezében, aki ezekből a legszebb rózsakoszorút fonja magának. Innen a rózsafüzér elnevezés. Mi magyarok a rózsafüzért legtöbbször szentolvasónak mondjuk, mely az Üdvözlégyek számlálására "olvasására" utal.

Rózsafüzér imaközösség egyházközségünkben feltehetően az Avilai Nagy Szent Teréz-templom felszentelése, azaz 1903 óra létezik, de megbízható adatok csak Juhász István atya lelkipásztorkodása óta állnak rendelkezésünkre. A közösséget össze kell fogni, irányítani kell. Ezt a feladatot látja a társulat vezetője, akit a rózsafüzért imádkozók közössége választ a plébános jóváhagyásával. 2008 óta egyházközségünkben ezt a tisztséget Krokavecz Béláné, Marika néni látja el.

A tagokat úgynevezett „bokrokba” osztják be, egy-egy bokoranya irányítása alá.

A Bokoranyák imarendje:

Hétfő: Farkas Gáborné, Szent Család templom, 17.30

Kedd: Vígh Zoltánné, Szent Teréz templom, 17.30

Szerda: Pirkó Béláné, Szent Család templom. 17.30

Csütörtök: Bratu Sándorné, Szent Teréz templom, 7.00

Péntek: Horváth Terézia, Szent Család templom, 17.30

Szombat: Komár Márta, Szent Teréz templom, 17.30

Vasárnap: Krokavecz Béláné, Szent Család templom, 10.00

A Társulat taglétszáma folyamatosan növekszik. Jelenleg 7 bokorban 150 fő imádkozik, kérve a Szűzanya segítségét. Ebből egy bokrot az ifjúság alkot. A szentmisék előtt a Társulat tagjai felváltva imádkozzák a szentolvasót. A hét napjaihoz kapcsolódó rózsafüzér-titkok:

- hétfőn az örvendetes, kedden a fájdalmas, szerdán a dicsőséges, csütörtökön a világosság,
- pénteken a fájdalmas, szombaton az örvendetes, vasárnap pedig a dicsőséges olvasó titkait mondják.

Az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét minden nap 15 órakor ajánlott elimádkozni.

Hamvazószerdától húsvétig a fájdalmas szentolvasót mondjuk. Nagypéntektől az Isteni Irgalmasság vasárnapjáig az Isteni Irgalmasság kilencedet végezzük. Az Irgalmasság vasárnapja után pünkösdig a dicsőséges rózsafüzért mondjuk. December elsejétől karácsonyig az örvendetes rózsafüzér titkait imádkozzuk. Ezen kívül a tagok vállalják, hogy minden nap elimádkoznak egy tizedet a rózsafüzérből. A titkot, ami ehhez a tizedhez tartozik - minden hónap első péntekén - havonta cserélik. 2008. április 1-jétől szerepel imaszándékainkban, hogy kérjük Kaszap Istvánt, legyen közbenjárónk.

Lisieux-i Kis Szent Terézről elnevezett imamisszió tagjaiként egy-egy papért, kispapért 65 fő imádkozik a Szűzanyához, a Papok Nagyasszonyához.

A Rózsafüzér Társulat tagjai nemcsak imáikkal, hanem anyagiakkal is támogatják az egyházközséget.

Hozzájárulásuk a Szent Teréz templom belső kialakításánál jelentős volt:

  • evangelisták táblaképei
  • Szent Család-szoborcsoport
  • Szent Antal-szobor
  • oltárterítők, miseruhák, palástok, karingek adományozása
  • Jézus Szíve-szobor
  • Szent József-szobor
  • búcsúi kereszt

Anyagi hozzájárulásuk a Szent Család-templom belső kialakításához (a teljesség igénye nélkül): keresztelőkút, a Szűzanya-szobor, a szentségtartó, palástok, stólák, szobortalapzat, keresztek, a padokra szivacspárnák.

2013 októberére, az Avilai Nagy Szent Teréz-templom felszentelésének 100. évfordulójára a Társulat felépíttette a Lourdes-i barlangot a templom kertjében, s elkészült a Szűzanya, illetve Szent Teréz szobra is.

A bokoranyák szeretettel várják az imádságos lelkületű híveket, hogy csatlakozzanak imaközösségünkhöz!

 

A mappában található képek előnézete Templomaink