Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Cursillo-csoport

2015.02.05

cursillo_fejlec.jpg

A cursillo (spanyol eredetű szó) magyarul a kereszténységről szóló rövid tanfolyamot jelent. Segítségével a vallásosak, de a hittől, egyháztól távol lévők, a maguk módján Istenhívők is mérlegelhetik, meggondolhatják és átélhetik, mi a keresztény megközelítés és válasz a ma kérdéseire. Hazánkban nemzedékeknek nem volt módja megismerni azt a talajt, amin az európai civilizáció kivirágzott. Ezt a hiányt igyekszik bepótolni a cursillo, ami egy rövid, intenzív, bentlakásos rendezvény. Három és fél nap alatt (csütörtök 18:00-tól vasárnap 18:00 óráig tart) olyan sokat nyújt, amire a legtöbben egy életen át emlékezni fognak.

 

A cursillokat Egerben a Szent János Lelkigyakorlatos Házban tartjuk. A cursillok időpontjáról az alábbi honlapról értesülhet: http://www.egricursillo.hu

 

A cursillo nem csak a vallásos embereknek való.

 

A cursillot a katolikus egyház szervezi, de nagyrészt világiak tartják. A cursillo csak akkor kezdi el működését egy egyházmegyében, ha tevékenységére a megyéspüspök áldását adta. Az egyébként világi vezetésű mozgalom egy püspök által kinevezett lelki vezető révén állandó kapcsolatban van az egyház apostoli közösségével. A szentatyák a cursillo terjedését megalakulása óta nagy rokonszenvvel figyelték. 1963-ban VI. Pál pápa Szent Pál apostolt nevezte ki a cursillo védőszentjévé.

 

Az Egri Főegyházmegyében 1994-től van jelen ez a mozgalom, és az elmúlt évek alatt több mint 3.000 ember vett részt a cursillos hétvégeken.

 

A cursillo inkább lelki élmény, mint tudás megszerzése, bár az is. Az ember ráeszmél létének óriási értékére: hogy tudniillik Istennek gyermeke. Szeme előtt új világ nyílik meg. Ez a találkozás nem más, mint egy személyes vallásos élmény. Mivel élmény, a cursillot nem lehet könyvekből megtanulni, vagy megmagyarázni. Hogy mi a cursillo, azt csak az érti, aki átélte.

 

A cursillo közösségi élmény is. A résztvevőket arra biztatjuk, hogy a hétvége asztalközösséghez hasonló, néhány fős állandó csoportokat alakítsanak, melyekben az emberi kapcsolatok olyan minőségét élhetik meg, amely szinte szemmel láthatóvá teszi Isten országát.

 

Városunkban 1995 tavaszán alakult egy cursillos közösség. Az elmúlt évek alatt a létszám növekedése miatt már három csoport működik az egyházközségünkben. Mindenkit, aki szeretne minket közelebbről megismerni, szívesen látunk!

 

A csoportjaink találkozási helyei és időpontjai:

  1. Minden hétfőn a szentmise után: fűtési idényben a Don Bosco Iskolában, fűtési idényen kívül a Szent Család Templom hittantermében.
  2. Minden második héten a szentmise után a plébánia hittantermében.
  3. Minden kedden a szentmise után a plébánia hittantermében.

 

Forduljon bizalommal bárkihez a környezetében, aki részt vett már cursillon, vagy csak légy ott a fenti időpontban és helyen.

 

Szeretettel várjuk!

 

Szabó Ede és Szabó Edéné

sz_ede.jpg