Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Édesanyák! Fogjunk össze az imában!

2016.04.12

Édesanyák napi imája:

MENNYEI ATYÁNK,

minden ajándék és öröm osztogatója,

aki nekem az édesanyai hivatást adtad,

hálát adok neked és áldom szent Nevedet.

ÚR JÉZUS!

Kérlek, növeld hitemet, erősítsd remé­nyemet

és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek.

SZENTLÉLEK ÚRISTEN,

erősíts engem, hogy életem minden nehéz­sége közepette

se szűnjek meg gyerme­keink hitéért imádkozni.

Könyörögjünk! Szűz Mária, égi Édesanyánk,

eszközöld ki számunkra is azt az örömet,

amiben Szent Mónikának volt része,

amikor láthatta fia életében a hit diadalát.

Úr Jézus, kérünk, add meg nekünk,

szülőknek és gyermekeidnek azt a nagy kegyelmet,

hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőségedben

az egész örökkévalóságon át. Ámen.

 

Az imaóra Juhász Imréné vezetésével történik, a csoporttagok egy kis imafüzetből közösen olvassák fel az imákat, közösen énekelnek, a csoport irányítója pedig összekötő imákat mond el, melyeket évek alatt sikerült összegyűjtenie. Megható volt látni, hogy milyen elszántsággal és kitartással imádkoznak Jézus Krisztushoz, a Szűzanyához, gyermekeikért, családjukért, a fiatalokért.

 

„ Mennyei Atyánk! Nyisd meg a gyermekek szívét,

hogy, kibontakozzék bennük

a keresztségben kapott hit csírája.

Segítsd fiataljainkat, hogy növekedjenek

a hitben és Jézus ismeretében.”

 

Az imaóra alatt egy sárospataki nagymamáért is imádkoztak, aki erőt és egészséget kért Istentől ahhoz, hogy többet foglalkozhasson unokáival. Érte egy Miatyánk és egy Üdvözlégy hangzottak el.

 

Az imaóra végén a következő imával fejezték ki hálájukat Istenhez:

 

„ Köszönjük Uram, hogy velünk voltál ebben a félórában.

Hálát adunk neked, hogy összehívtál bennünket, Szent Lelkeddel

vezetted gondolatainkat, kérésünket, amikor azért imádkoztunk,

hogy gyermekeink, meg tudják különböztetni a jót a rossztól,

az igazat a hamistól, a lényegeset a lényegtelentől,

a maradandót a mulandótól és a végérvényeset az átmenetitől.

Jézus legszentebb Szívének hálát adunk azért,

hogy imaóránk legszebb részéhez időben ideérkezhettünk,

amikor Szűzanyánknak, Égi Édesanyánknak ajánlottuk fel

szeretteinket. Ámen.”

 

Ezúton is köszönet illeti a csoport vezetőjét, Juhász Imréné Magdikát, aki készségesen válaszolt a feltett kérdésekre, több imát is megosztott velem és lehetőséget biztosított arra, hogy az imaóra végén képeket készíthessek a csoport tagjairól.

 

Ima Szent Mónikához

Szent Mónika, szenvedő feleség és anya, te ismered könnyeimet, szenvedésemet és fájdalmamat.

Egyszer te is így szenvedtél, mint én; könyörülj hát rajtam. Imádkozz értem!

A Szentlélektől megkaptad a bölcsesség, az erősség és imádságosság ajándékait.

Kérd, hogy én is megkaphassam ezeket az ajándékokat.

Imádkozz férjemért és gyermekeimért.

Te a béke asszonya voltál. Kérj békét az otthonunk számára.

Isten segítségével megmentetted férjedet és fiadat.

Könyörögj Istennél otthonunk számára hitért és Isten kegyelméért.

A mindennapi szentmiséből erőt és vigaszt merítettél.

Könyörögj értünk, hogy ebben mi is részesüljünk.

Könyörögj anyagi jólétünkért, hogy dolgozhassunk, és kényelemben élhessünk otthonunkban.

Imádkozz gyermekeimért is, hogy mindig elismerjék, szeressék és szolgálják az Urat.

Könyörögj értem, hogy jó anyjuk lehessek.

Könyörögj azért is, hogy amikor ez az élet véget ér, szeretteim mind együtt lehessenek az Úrban,

ahogyan te együtt vagy most férjeddel és gyermekeiddel.

Szent Mónika, anyák védőszentje, könyörögj értem! Ámen.

Mezőkeresztesi Beatrix tanár

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium

 

A mappában található képek előnézete Szent Mónika Imaközösség